Dr. Arusiak Myrzoian

Dr. Arusiak Myrzoian hasn't written any stories yet.

Dr. Arusiak Myrzoian

Dr. Arusiak Myrzoian

Dr. Arusiak Myrzoian od roku 2013 sa venuje mikroskopickej stomatológie. Špecializuje sa predovšetkým na endodonciu a protetické ošetrenia.