1 Follower

Dr. Arusiak Myrzoian

Dr. Arusiak Myrzoian

1 Follower

Dr. Arusiak Myrzoian od roku 2013 sa venuje mikroskopickej stomatológie. Špecializuje sa predovšetkým na endodonciu a protetické ošetrenia.